Vraag & Aanbod

  (9 t/m 16 van 305)

>> > < <<
Holistische Opstellingen (ook individueel)
Opstellingen De plek, die iemand zelf in zijn of haar familiesysteem met betrekking tot de andere familieleden inneemt, heeft een diepe werking op gevoelens, relaties, het handelen in de wereld, gezondheid en welzijn. Binnen de familiesystemen heersen ordeningen, gebaseerd op onbewust werkende wetmatigheden, sterker en groter dan de menselijke wil. Disharmonie in de ordening verstoort een gelukkig en evenwichtig leven. Dit kan een reden zijn waarom sommig leed zo vastberaden blijft bestaan, ondanks de wil tot verandering en talrijke therapieën. Familiebanden die ons verbinden met vorige generaties zijn krachtiger dan wij ons bewust zijn. Door je familie op te stellen, herken je de dynamiek die daar werkzaam is. Door al die familieleden en ervaringen een plaats te geven, maak je ruimte voor jezelf en krijg je inzicht in stokoude patronen. Door het teruggeven van overgenomen verantwoordelijkheid, emoties, schuld en angst, ontstaat er een nieuwe ordening, waardoor de liefde weer kan stromen. Iedereen in een familie krijgt daarmee uiteindelijk de juiste plek zoals die oorspronkelijk bedoeld was.
Primal-Rebirth therapie (onder supervisie AUMM instituut)
Primal-Rebirth therapie werkt met het innerlijk kind. Het is een groeitherapie waarin de onverwerkte of onafgeronde emoties uit onze eerste levensjaren - het innerlijk kind - centraal staat. Het is een vorm van spirituele therapie. Dat wil zeggen dat de focus verder reikt dan het 'oplossen' van een probleem. We zien therapie als een proces om tot verdieping van bewustwording, persoonlijke groei te komen. Bewustwording van je eigen kracht en kwetsbaarheid. Persoonlijke groei door het loslaten van oude negatieve overtuigingen en de weg vrijmaken voor nieuwe mogelijkheden. Het is een manier om stap voor stap je innerlijke beperkingen op te ruimen en zo de weg terug te vinden naar liefde, begrip en acceptatie in jezelf. Kijk eens op www.Aumm.nl voor meer informatie over de Primal-Rebirth� therapie.
Klankschaal healing
Een klankschaal healing is een zachte vorm van healing. Tijdens de behandeling wordt je gedragen door de klanken en trillingen van nepalese en tibetaanse klankschalen, ting-shaws en een gong. Hierdoor kan je tot rust komen, bewust worden van jezelf en wie je bent en orde en harmonie in jezelf scheppen.
Technisch advies over woning en allerlei apparatuur
Als techneut heb ik veel ervaring op allerlei technisch gebied
Shambala/Reiki healing
Alles wat leeft - planten, dieren en mensen - heeft energie nodig om te kunnen leven, groeien en herstellen van ziekten. De alom aanwezige universele energie is overal om ons heen aanwezig en heeft een voedend effect op ons lichaam, onze geest en ons gevoelsleven. Van nature heeft ieder mens het vermogen om deze universele energie te gebruiken om zichzelf en anderen te helpen. Shambhala/Reiki is een krachtige healing vorm om dit te kunnen doen.
Holistische Energie healing
Energetische healing
Advies en hulp bij PC gebruik, e-mailen en internetten
Als ambassadeur van Seniorweb kan ik samen met andere ambassadeurs mensen helpen bij vragen en problemen met hun computer en laptop. En zo nodig met andere apparatuur zoals mobiel en tablets. Zo nodig op de inloop op maandag middag bij de Leuning in Baarn: https://www.welzijnbaarn.nl/overzicht/87-computerlessen
Familie Opstellingen (ook individueel)
Ieder mens maakt deel uit van diverse systemen, waarvan het familiesysteem wel een van de belangrijkste is. Binnen familiesystemen heersen ordeningen, gebaseerd op onbewust werkende wetmatigheden. Sterker en groter dan de menselijke wil. De plek die iemand zelf in zijn of haar familiesysteem met betrekking tot de andere familieleden inneemt, heeft een diepe werking op gevoelens, relaties, het handelen in de wereld, gezondheid en welzijn. Door bij Familie Opstellingen jouw familieleden en ervaringen de juiste plaats te geven, maak je ruimte voor jezelf en krijg je inzicht in patronen. Door de juiste ordening wordt disharmonie opgeheven en kan de liefde en energie binnen jouw familiesysteem weer stromen.
Wachtwoord vergeten